Deep oscillation

Wat is het?

Deep Oscillation is een behandeltechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van elektrostatische pulsen die doordringen in de huid, bindweefsel, onderhuids vetweefsel, spieren, bloedvaten en lymfvaten. Deze behandeling heeft geen huid belastende bijwerkingen en wordt over het algemeen als zeer aangenaam ervaren. De oscillatie activeert de lichaamseigen trillingen en stimuleert de cel functies. Deep oscillation is geen op zich zelf staande therapie maar wordt gebruikt als aanvullende of ondersteunende behandeling van de reguliere huidtherapie.

Effecten van de deep oscillation zijn

  1. Vermindering van de pijnklachten(ook neuropatische pijn).
  2. Vermindering van diep gelegen oedeem.
  3. Anti fibrotische effecten.
  4. Bevordering huidgenezing.